Posiadamy szereg uprawnień, świadectw, certyfikatów uprawniających do wykonywania oferowanych usług.