Prowadzimy firmę zajmującą się serwisem piecyków gazowych, przeglądami kotłów i pieców. Nasza specjalizacja to serwis kotłów i piecyków gazowych: Immergass, Saunier-Duval , Junkers, Vaillant.

Obszar naszej działalności to przede wszystkim woj. małopolskie i podkarpackie - Tarnów, Wojnicz, Dębica, Zakliczyn, Pleśna, Brzesko,  Dąbrowa Tarnowska, Pilzno, Żabno, Tuchów, Gromnik, Siedliska, Radłów oraz okolice.

Wykonujemy: serwis piecyków gazowych, analizę spalin, regulacje w celu polepszenia parametrów eksploatacyjnych. Oferujemy również okresowe przeglądy piecyków gazowych , czyszczenie kotłów i podgrzewaczy. Każdy przegląd kotłów lub serwis piecyków gazowych traktujemy jako poważne i odpowiedzialne zadanie. Celem naszej działalności jest zapewnienie bezpiecznej, długiej i ekonomicznej pracy urządzeń. Stale podnosimy swoje kwalifikacje m.in uczestnicząc w licznych szkoleniach. Posiadamy autoryzacje oraz SEP-owskie uprawnienia energetyczne: elektryczne, gazownicze i ciepłownicze. Dostosowujemy swoja pracę do indywidualnych potrzeb, czasu i wymagań Klienta. Służymy także doradztwem technicznym.

Obszar naszego działania to Tarnów i okolice - 30 km Co wyróżnia naszą firmę spośród konkurencji:

- rozwiązujmy problemy techniczne, z którymi inne "serwisy" sobie nie poradziły

- przede wszystkim ustalamy przyczynę wystąpienia niesprawności

- często niskim kosztem naprawiamy urządzenie zdiagnozowane jako nadające się do wymiany

- naprawiamy urządzenia uznanych producentów, regenerujemy części i podzespoły

- w naszej codziennej pracy kierujemy sie dewizą "Rzetelność i Kompetencja"

- udzielamy gwarancji na świadczone usługi

- konkurencyjne ceny

- duży obszar działania

- dokładność i ostrożność podczas przeglądów piecyków gazowych oraz prac serwisowych .

 

 

Wybór rodzaju systemu ogrzewania

to złożona decyzja, skutkująca na wiele kolejnych lat jego eksploatacji, a tym samym mająca wpływ na budżet domowy. Kryteria wyboru wynikają zarówno z ekonomii – kosztów inwestycji i eksploatacji, jak również z poziomu komfortu oraz bezpieczeństwa, jaki użytkownik chce dla siebie zapewnić. ABC Ogrzewania odpowiada na często zadawane pytania, jakie pojawiają się przed wyborem urządzeń i całego systemu ogrzewania domu…

Koszty ogrzewania domu – porównanie systemów

Koszty ogrzewania domu oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej, stanowią w nowych obiektach nawet do 80-90% wszystkich rocznych kosztów zakupu paliw i nośników energii. Koszty te stanowią więc znaczące obciążenie budżetu domowego. Od sprawności źródła ciepła i wyboru paliwa lub nośnika energii, w bezpośredni sposób zależą wspomniane koszty. Zastosowanie gazu ziemnego stanowi jedno z bardziej atrakcyjnych rozwiązań pod względem kosztów inwestycji i eksploatacji. W porównaniu do np. oleju opałowego, koszty eksploatacji gazowego kotła niskotemperaturowego w powinny być 30÷40% niższe.

Samo zastosowanie kotła kondensacyjnego pozwala zmniejszyć pobór gazu o około 18%, w porównaniu do tradycyjnych kotłów niskotemperaturowych. Dzięki zastosowaniu kotła kondensacyjnego na gaz ziemny i instalacji solarnej, można zapewnić porównywalne koszty ogrzewania jak kotłem na ekogroszek, przy jednocześnie nieporównywalnie wyższym poziomie komfortu użytkowania i poszanowaniu środowiska naturalnego.

Szczególnie w przypadku, gdy użytkownik używa kotła na węgiel i w okresie letnim bojlera elektrycznego dla podgrzewania ciepłej wody użytkowej, zastosowanie instalacji solarnej przynosi wysokie korzyści finansowe.

Najniższych kosztów ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody użytkowej można się spodziewać przy zastosowaniu pompy ciepła. Efekt ekonomiczny będzie zależny od rodzaju pompy ciepła – gruntowej lub powietrznej.

Wybór systemu ogrzewania domu to odpowiedzialna decyzja, ze względu i na znaczący udział w budżecie gospodarstwa domowego, i na znaczne zróżnicowanie kosztów ogrzewania w zależności od rodzaju paliwa oraz efektywności całego systemu. Inwestycja związana z systemem grzewczym wiąże się z wieloletnią jego eksploatacją. Szacowany czas pracy urządzeń grzewczych to minimum 10-20 lat. W praktyce czas ten jest bardzo często jeszcze dłuższy, a modernizacja systemu ma miejsce ze względu nie na jego zużycie, ale dla zastosowanie rozwiązań o wyższym poziomie sprawności i komfortu użytkowania.

Kocioł kondensacyjny ze sprawnością 109% ?

Sprawność kotła grzewczego przez szereg dziesięcioleci wynosiła poniżej 100%. Dopiero w latach 90-tych ubiegłego wieku, zaczęły rozpowszechniać się kotły kondensacyjne, osiągające znacznie wyższą sprawność pracy. Zgodnie z obowiązującą wówczas normą określania sprawności kotła, były to wartości powyżej 100%.

O ile nowoczesne kotły niskotemperaturowe osiągają obecnie sprawność pracy na poziomie do 95%, to gazowe kotły kondensacyjne do 109%. Różnica w warunkach eksploatacyjnych wynosić może około 15-20% i o tyle samo też obniżone może być roczne zużycie paliwa.

Produkty spalania paliwa

Spalanie każdego paliwa zawierającego pierwiastek węgla i wodoru, prowadzi do powstawania pary wodnej, która w tradycyjnym kotle wraz ze spalinami opuszcza komorę spalania. Para wodna unosi ze sobą znaczną ilość niewykorzystanego ciepła.

W przypadku tradycyjnych kotłów nie jest możliwe wykroplenie (kondensacja) pary wodnej zawartej w spalinach i odzyskanie ciepła w niej zawartej. Kondensat o kwaśnym odczynie, działałby korozyjnie na standardowe powierzchnie grzewcze kotła, wykonane ze stali, czy też żeliwa. Dopiero kotły kondensacyjne o specjalnie przystosowanej konstrukcji, pozwalają schłodzić do niskiej temperatury spaliny, aby doprowadzić do skroplenia pary wodnej. Ciepło w niej zawarte zostaje niemal w całości odzyskane.

W kotle kondensacyjnym temperatura spalin jest głęboko obniżana dzięki rozbudowanym powierzchniom grzewczym. Przy temperaturze spalin niższej od 57°C w przypadku gazu
ziemnego i niższej od 47°C dla oleju opałowego, następuje wykraplanie (kondensacja) pary wodnej zawartej w spalinach.

Poza efektem wykorzystania ciepła zawartego w parze wodnej zawartej spalinach, podwyższenie sprawności kotła kondensacyjnego wynika także z samego obniżenia temperatury spalin. Każde obniżenie o 20 stopni temperatury spalin, podwyższa o około 1% sprawność pracy kotła. Nawet, gdy kocioł nie pracuje chwilowo w trybie kondensacji (podwyższona temperatura wody grzewczej), to uzyskuje w porównaniu do kotłów „niekondensacyjnych” wyższą o kilka procent sprawność, dzięki niższej temperaturze spalin.

Dlaczego sprawność powyżej 100%?

Do momentu, gdy kotły grzewcze nie mogły skraplać pary wodnej, ze względu na korozyjne działanie kondensatu, ich sprawności pozostawały na poziomie niższym od 100%. Dlatego normy w większości krajów na świecie przyjęły za wartość odniesienia 100%, ciepło zawarte w spalinach suchych, z pominięciem pary wodnej, która musiał zostać usunięta z kotła wraz ze spalinami. Ponieważ norma pozostała bez zmian, a do końcowego bilansu sprawności kotła, doszło ciepło pozyskane z kondensacji pary wodnej (teoretycznie maksymalnie +11%), to też sprawność kotła kondensacyjnego po odjęciu strat, może sięgać 109%.

W niektórych krajach przyjęto nowe zasady obliczania sprawności, gdzie za 100% przyjęto ciepło zawarte w spalinach i parze wodnej (ciepło spalania zamiast wartości opałowej). Wówczas kocioł kondensacyjny osiąga sprawność do 98%, a nowoczesny niskotemperaturowy zazwyczaj nie więcej niż 85%. Niezależnie od przyjętej w danym kraju zasady określania sprawności kotłów, efekt zastosowania kotła kondensacyjnego, w porównaniu do standardowych kotłów, pozostaje niezmienny. Istotna jest różnica w sprawnościach pomiędzy dwoma rodzajami kotła, która w warunkach eksploatacyjnych wynosi 15-20%, a dla modernizowanych starych kotłów, nawet do 40%.

Kocioł jedno- czy dwufunkcyjny?

Rozróżnienie typu kotła na jedno- lub dwufunkcyjny dotyczy w zasadzie kotłów wiszących, ponieważ tradycyjne kotły stojące są kotłami jednofunkcyjnymi przeznaczonymi do pracy na potrzeby ogrzewania domu. Kocioł stojący (jednofunkcyjny w standardzie) może pracować również dla podgrzewania ciepłej wody użytkowej, ale wymaga to zastosowania oddzielnego podgrzewacza pojemnościowego.

Analogicznie – wiszący kocioł jednofunkcyjny jest standardowo przeznaczony do współpracy z instalacją grzewczą budynku, a w połączeniu z podgrzewaczem pojemnościowym, również do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Jednak w odróżnieniu od kotłów stojących, kocioł wiszący może występować także w wersji dwufunkcyjnej. Kocioł dwufunkcyjny standardowo jest przewidziany zarówno do pracy na cele grzewcze budynku, jak i na podgrzewanie ciepłej wody użytkowej.

Dwufunkcyjny kocioł wiszący zapewnia podgrzewanie ciepłej wody użytkowej (CWU) w sposób przepływowy, za pomocą wbudowanego wymiennika ciepła. Zastosowanie kotła dwufunkcyjnego pozwala zmniejszyć koszty inwestycji i ograniczyć do minimum wymagane do jego zabudowy miejsce. Kotły tego typu są instalowane najczęściej w mieszkaniach, mniejszych domach np. szeregowych, itp..

Dwufunkcyjny kocioł wiszący zapewnia podgrzewanie ciepłej wody użytkowej (CWU) w sposób przepływowy, za pomocą wbudowanego wymiennika ciepła. Zastosowanie kotła dwufunkcyjnego pozwala zmniejszyć koszty inwestycji, jednak komfort wody użytkowej będzie na właściwym poziomie jedynie dla małych poborów wody, charakterystycznych dla wariantu jednej łazienki. Dodatkowo brak magazynowej wody użytkowej, uniemożliwia wpięcie cyrkulacji ciepłej wody użytkowej. Cyrkulacja pełni funkcję podniesienia komfortu eliminując zwłokę czasową oczekiwania na ciepłą wodę po odkręceniu zaworu, czy też baterii. Jednak z drugiej strony, cyrkulacja c.w.u. podwyższa straty ciepła. Nowoczesne regulatory wprowadzają w celu ograniczenia dodatkowego zużycia ciepła na cyrkulację c.w.u., takie funkcje jak tzw. „taktowanie”, które powoduje krótkotrwałe załączanie pompy cyrkulacyjnej w okresie, gdy jej praca jest aktywowana.

Zastosowanie kotła jednofunkcyjnego pozwala dobrać odpowiednią do potrzeb pojemność podgrzewacza, a jednocześnie zmniejszyć maksymalną moc grzewczą kotła. Kotły dwufunkcyjne zazwyczaj posiadają dwie maksymalne wartości mocy grzewczej – dla standardowej pracy na ogrzewanie budynku i dla podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Na przykład wiszący gazowy kocioł  posiada moc cieplną regulowaną w zakresie 9,8-26,0 kW dla trybu pracy na ogrzewanie domu i w zakresie 9,2-29 kW dla podgrzewania c.w.u.. Ma to na celu zwiększenie wydajności przepływowego podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

 

PAMIĘTAJ !!!

Chcesz zmiejszyć koszty ogrzewania,

NAPRAWIĆ INSTALACJĘ CO, kocioł, podgrzewacz,

DZWOŃ - NAJLEPSZY SERWIS INSTALACJI KOTŁÓW CO

instalacja i naprawa co, serwis co, montaż, piecyki gazowe, analiza spalin , czyszczenie kotlow, czyszczenie podgrzewaczy, przeglad kotlow, SEP-owskie uprawnienia energetyczne,, ogrzewanie domu, komora spalania, kociol kondensacyjny, kociol jednofunkcyjny, kociol dwufunkcyjny, instal - serwis, instal-serwis, junkers, vaillant, de dietrich, saunier duval, Immergas